Theses 

Srovnání řešení správy dat v MySQL a MongoDB při použití Doctrine 2 ve frameworku Symfony 2 – Dominik Firla

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Dominik Firla

Bakalářská práce

Srovnání řešení správy dat v MySQL a MongoDB při použití Doctrine 2 ve frameworku Symfony 2

Comparison of data management solutions in MySQL and MongoDB while using Doctrine 2 in Symfony 2 framework

Anotace: Tato práce se zabývá porovnáním relačního databázového systému a dokumentové databáze na teoretické i praktické úrovni. V teoretické části práce jsou vysvětleny principy relačních a dokumentových databází. Blíže jsou představeny databáze MySQL aMongoDB. V praktické části je realizováno řešení správy dat pro modelovou situaci. Oba systémy jsou porovnány jak z hlediska implementace, tak výkonu. Nabyté poznatky jsou shrnuté v závěru práce a měly by čtenáři napomoci při výběru správného databázového systému pro webovou aplikaci nejen v PHP frameworku Symfony. Součástí praktické části práce je také autorem vytvořený projekt, ve kterém jsou obě databáze pro modelovou situaci implementovány.

Abstract: This thesis focuses on comparing a relational database system with a document database on both theoretical and practical levels. In theoretical part of this thesis principles of relational and document databases are explained. Closer attention is given to MySQL and MongoDB databases. In practical part a solution to data management is realized for a model situation. Both systems are compared in terms of implementation and performance. Knowledge gained is summarized in conclusion of this thesis and should help a reader when choosing the right database system not only for a web application implementing PHP framework Symfony. Practical part of the thesis also includes an author-made project containing implementation of both databases in the model situation.

Klíčová slova: ODM, Vagrant, Symfony, MongoDB, MySQL, Databáze, ORM, Doctrine

Keywords: Database, ODM, Doctrine, Vagrant, ORM, MongoDB, MySQL, Symfony

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Jan Mittner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49588


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 05:56, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz