Dominik Firla

Bachelor's thesis

Srovnání řešení správy dat v MySQL a MongoDB při použití Doctrine 2 ve frameworku Symfony 2

Comparison of data management solutions in MySQL and MongoDB while using Doctrine 2 in Symfony 2 framework
Abstract:
Tato práce se zabývá porovnáním relačního databázového systému a dokumentové databáze na teoretické i praktické úrovni. V teoretické části práce jsou vysvětleny principy relačních a dokumentových databází. Blíže jsou představeny databáze MySQL aMongoDB. V praktické části je realizováno řešení správy dat pro modelovou situaci. Oba systémy jsou porovnány jak z hlediska implementace, tak výkonu. Nabyté …more
Abstract:
This thesis focuses on comparing a relational database system with a document database on both theoretical and practical levels. In theoretical part of this thesis principles of relational and document databases are explained. Closer attention is given to MySQL and MongoDB databases. In practical part a solution to data management is realized for a model situation. Both systems are compared in terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: Helena Palovská
  • Reader: Jan Mittner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49588

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Informatika

Theses on a related topic