Ing. Anna Gruberová, DiS., MBA

Bakalářská práce

Public Relations strategie ve společnosti Porsche Inter Auto CZ

Strategy of Public Relations in Porsche Inter Auto CZ
Anotace:
Cílem této práce je doporučit vhodnou strategii Public Relations pro společnost Porsche Inter Auto CZ. Komunikační strategie bude navržena tak, aby zohlednila nejnovější trendy v Public Relations včetně teoretických pravidel komunikace a také současný stav ve společnosti. Intenzivnější a řízená prezentace PIA CZ v médiích by měla vést k pozitivnějšímu vnímání této firmy nejen zákazníky, ale i širokou …více
Abstract:
The aim of this work is to recommend an appropriate strategy for the Public Relations Society Porsche Inter Auto CZ. The communication strategy will be designed to reflect the latest trends in Public Relations, including theoretical rules of communication, as well as the current status in the society. More and controlled presentation PIA CZ media should lead to a more positive perception of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní