Michal ŠLAMPA, DiS.

Bakalářská práce

Úroveň poskytování kardiopulmonální resuscitace složkami Integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji

The level of provision of cardiopulmonary resuscitation of the Integrated Rescue System in Southern Moravia region
Anotace:
Výuka kardiopulmonální resuscitace je v dnešní době často diskutovaným tématem. Na základě doporučení Evropské resuscitační rady můžeme sledovat vydávání státních či lokálních doporučení, která obsahují jak validní informace, tak postupy upravené k obrazu svému a společnosti prezentované v různých kvalitách. Často tato neoficiální a nekvalitní doporučení můžeme najít implementována ve vnitřních směrnicích …více
Abstract:
The teaching of cardiopulmonary resuscitation techniques is often discussed topic nowadays. Based on the recommendations of the European Resuscitation Council, we can monitor the issuing of state recommendations or local ones, which contain both valid information and procedures modified to their own image and presented in different quality to the public. These informal and low-quality recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Jitka Zemanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAMPA, Michal. Úroveň poskytování kardiopulmonální resuscitace složkami Integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací