Bc. Michaela Bauerová

Diplomová práce

Personální marketing a jeho uplatnění v praxi firmy

Personel Marketing and its application in the selected company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou personálního marketingu ve společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB). Teoretická část práce je zpracována ve formě charakteristiky pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou rozděleny z pohledu personálního marketingu na externí personální marketing a interní personální marketing. V praktické části je analyzován personální marketing …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of personnel marketing in the company of Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB). The theoretical part of the work is handled in the form of the characteristics of the concepts of human resources management, which are divided from the standpoint of personnel marketing for external recruitment and internal marketing personnel marketing. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance