Markéta BARTOVÁ

Diplomová práce

Vady zrakového ústrojí u žáků základních škol v Moravskoslezském kraji

Defects of visual system in grammer school pupils in Moravian-Silesian region, Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studií problematiky výskytu zrakových vad, zejména vad refrakčních, u žáků vybraných základních škol. Cílem této práce je vyhodnotit aktuální stav zraku probandů ve věku 14?16 let, zjistit typy zrakové korekce a jejich působení na psychiku žáků v tomto věku, dále přístup žáků k ochraně a prevenci zrakových vad. Na základě těchto dat, získaných dotazníkovou metodou, byla sestavena …více
Abstract:
Submitted diploma thesis deals with occurrence of optic defects, especially refreactive optic defects, in students from selected primary schools. The main aim of this thesis is to evaluate eyesight condition of students between the age of 13 and 18, find out what eyesight corrections the students use and how such corrections possibly affect their psyche, and learn if and how the students protect their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010
Zveřejnit od: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOVÁ, Markéta. Vady zrakového ústrojí u žáků základních škol v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Bi-Ge

Práce na příbuzné téma