Jakub Březina

Bakalářská práce

Problematika žádání a čerpání dotací ze státních fondů a fondů Evropské unie v oblasti environmentu

The Problems of Applying for and Drawing the State Funds and the European Union Funds in the Area of the Environment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se žádání a čerpání dotací ze státních fondů a fondů EU v oblasti environmentu. Teoretická část popisuje regionální politiku EU, Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), dále pak minulé a současné programové období a státní fondy související s dotačními programy EU. Praktická část je postavena zejména na dotazníkovém šetření, jehož cílem je …více
Abstract:
Bachelor's thesis refers to problems of applying for and drawing subsidies from state funds and EU funds in environment area. The theoretical part describes Regional policy of the European Union, primarily are crucial European Structural and Investment Funds (ESIF), further previous and contemporary programming period and State funds connected to the EU operational programmes. The practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016
Zveřejnit od: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Březina, Jakub. Problematika žádání a čerpání dotací ze státních fondů a fondů Evropské unie v oblasti environmentu. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik