Bc. Martina Skotáková

Bakalářská práce

Sociální asistence jako pomoc rodinám zasažených sociální exkluzí

Social assistance as a help for families affected by a social exclusion
Anotace:
Moje práce se jmenuje „Sociální asistence jako pomoc rodinám zasažených sociální exkluzí“. V teoretické části popisuji sociálního asistenta, jeho vznik a postavení ve státní a nestátní sféře. Dále popisuji pojem sociální asistence, formy práce a typy činností sociálního asistenta. Snažím se vymezit jak sociální asistence pomáhá a zaměřuji se na konkrétní organizaci, která poskytuje službu sociální …více
Abstract:
My work is called „Social assistance as a help for families affected by a social exclusion“. I describe social assistant, his origin and position in state and nonprofit sphere in theoretical part of my work. I also describe concept of social assistance, forms of work and types of social assistant´s activities. I try to define how social assistance help and I fixate concrete organization which offers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství