Bc. Karolína Szamková

Diplomová práce

Malé státy v operacích OSN na udržení míru - případ ČR, Slovenska a Nizozemí

Small states in UN peacekeeping operations - the case of the Czech republic, Slovakia and the Netherlands
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou participace vybraných evropských zemí spadajících do kategorie tzv. malých států („small states“) na operacích OSN na udržení míru v letech 1990-2016. Konkrétně byly pro potřeby tohoto výzkumu vzhledem k jejich charakteristice a odlišném přístupu k těmto operacím zvoleny tři případové studie - Česká republika, Slovenská republika a Nizozemí. Hlavním cílem práce …více
Abstract:
This diploma thesis describes the participation of small European states in UN peacekeeping operations from 1990 to 2016. Based on their characteristics and different approaches towards these operations, the Czech republic, Slovakia and the Netherlands were chosen to represent three main case studies used in this research. Main goal of this thesis is to analyse and compare factual troop contributions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií