Kateřina Plachá

Bachelor's thesis

Analysis of biofuels price development in the Czech Republic

Analýza cenového vývoje biopaliv v České republice
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou cenového vývoje biopaliv v České republice ve srovnání s fosilními palivy. Úvodní část se zabývá problematikou biopaliv a oxidu uhličitého, který se při spalování dostává do ovzduší. Biopaliva jsou zhodnocena z hlediska životního prostředí. Navazující kapitola zahrnuje jednotlivé parametry biopaliv i fosilních paliv, výhody a nevýhody jejich využívání. Poslední část …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with analysis of biofuels price development in the Czech Republic in compare with fossil fuels. Introductory part describes problems of biofuels and carbon dioxide which is released into the air during burning procedures. Biofuels are evaluated in terms of environment. Next part includes each parametres of biofuels and fossil fuels, advantages and disadvantages of their using …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. František Bauer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta