Tomáš Feige

Master's thesis

Using social networks for Competitive Intelligence

Využití sociálních sítí v Competitive Intelligence
Anotácia:
Práce se zaměřuje na oblast Competitive Intelligence (konkurenční zpravodajství) s důrazem na nové možnosti ve vztahu k moderním sociálním sítím. Nejprve vyhodnocuje obecnou analýzu aktuálního stavu trhu a následně se podrobně věnuje jednotlivým předním hráčům a jejich klíčovým produktům, čímž poskytuje detailní pohled na celou oblast Competitive Intelligence. V závěru teoretické části se poté soustředí …viac
Abstract:
This thesis focuses on the area of competitive intelligence with the emphasis on new possibilities and opportunities in relation to modern social networks. First it gives general analysis of the current state of competitive intelligence market as a whole and then deals with individual major leaders and their products, thus providing detailed overview of this business segment. It also discusses the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: Zdeněk Molnár
  • Oponent: Martin Švík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31622