Mgr. Karolína Žváčková

Bachelor's thesis

The use of the Internet for language learning purposes

The use of the Internet for language learning purposes
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá využitím internetu jako zdroje materiálů pro výuku cizích jazyků. Teoretická část se zaměřuje na potenciál internetu, který má jako doplňující zdroj pro osvojení cizích jazyků. Prezentuje jeho možné formy užití jak ve třídě tak při dodatečném studiu doma, stejně jako výhody, které s sebou nese. Praktická část poskytuje výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na studenty …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with using the Internet as a source of materials for learning foreign languages. The theoretical part focuses on the potential of the Internet as a supplementary source for foreign language acquisition. It presents its possible forms of use both in the classroom and additional home study, as well as the benefits following. The practical part provides the results of quantitative …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: Mgr. Naděžda Vojtková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta