Mgr. Karolína Žváčková

Bakalářská práce

The use of the Internet for language learning purposes

The use of the Internet for language learning purposes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím internetu jako zdroje materiálů pro výuku cizích jazyků. Teoretická část se zaměřuje na potenciál internetu, který má jako doplňující zdroj pro osvojení cizích jazyků. Prezentuje jeho možné formy užití jak ve třídě tak při dodatečném studiu doma, stejně jako výhody, které s sebou nese. Praktická část poskytuje výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na studenty …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with using the Internet as a source of materials for learning foreign languages. The theoretical part focuses on the potential of the Internet as a supplementary source for foreign language acquisition. It presents its possible forms of use both in the classroom and additional home study, as well as the benefits following. The practical part provides the results of quantitative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta