Theses 

Evropský sociální fond a vzdělávání v České republice v období 2004 - 2006 – Pavlína Krystýnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavlína Krystýnová

Diplomová práce

Evropský sociální fond a vzdělávání v České republice v období 2004 - 2006

European social fund and Education in the Czech Republic during the period 2004 - 2006

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na fondy Evropské unie, zejména na Evropský sociální fond, jeho historii, vývoj a budoucnost, a taktéž na jeho využití v České republice. Nosným tématem je i systém vzdělávání v České republice, využití ESF v oblasti vzdělávání v ČR v letech 2004 - 2006 a konkrétní příklady realizovaných projektů z OP RLZ v Olomouckém kraji v letech 2004 - 2006. Jedná se o komplexní kompilační zpracování tématu diplomové práce

Abstract: Thesis is focused on European Union funds, in particular the European Social Fund, its history, evolution and future, as well as to its using in the Czech Republic. The main issue is the education system in the Czech Republic, the use of European Social Fund in the field of education in the Czech Republic in 2004 - 2006, and concrete examples of realized projects in Olomouc Region in 2004 - 2006. This is a comprehensive compilation processing thesis topic

Klíčová slova: Evropská unie, Politika hospodářské a sociální soudržnosti, Fondy EU, strukturální, soudržnosti, Evropský sociální fond, vznik a vývoj, Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Systém vzdělávání v ČR, Celoživotní učení, Rekvalifikace, Projekty, Najdi si práci v Olomouckém kraji, Návrat do práce v Olomouckém kraji

Keywords: European Union, Economic and social cohesion policy, EU funds, structural, cohesion, European Social Fund, Establishment and development, Operational Program Human Resources Development, The education system in the Czech Republic, Lifelong learning, Retraining, Projects, Get a job in the Olomouc Region, Back to work in the Olomouc Region

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Antonín Staněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz