Pavlína Krystýnová

Diplomová práce

Evropský sociální fond a vzdělávání v České republice v období 2004 - 2006

European social fund and Education in the Czech Republic during the period 2004 - 2006
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na fondy Evropské unie, zejména na Evropský sociální fond, jeho historii, vývoj a budoucnost, a taktéž na jeho využití v České republice. Nosným tématem je i systém vzdělávání v České republice, využití ESF v oblasti vzdělávání v ČR v letech 2004 - 2006 a konkrétní příklady realizovaných projektů z OP RLZ v Olomouckém kraji v letech 2004 - 2006. Jedná se o komplexní kompilační …více
Abstract:
Thesis is focused on European Union funds, in particular the European Social Fund, its history, evolution and future, as well as to its using in the Czech Republic. The main issue is the education system in the Czech Republic, the use of European Social Fund in the field of education in the Czech Republic in 2004 - 2006, and concrete examples of realized projects in Olomouc Region in 2004 - 2006. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Antonín Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.