Karel TAUSEK

Diplomová práce

Výpočet zkratové odolnosti v rozvodnách VVN

Short-circuit Resistance Analysis for Substations VHV
Anotace:
V úvodu této práce se stručně věnuji základní koncepci a popisu prvků rozvodny VVN. V další části jsou shrnuty vstupní údaje pro určení zkratové odolnosti a návrh vlastního výpočtu zkratových poměrů dle normy ČSN EN 60865-1. Následně vyjmenovávám jednotlivá zařízení rozvodny a jejich parametry, které je nutno zohlednit při kontrole na účinky zkratových proudů. Klíčovou částí je popis postupu kontroly …více
Abstract:
In the introduction of this thesis, I give a brief description of the basic concepts and elements of high voltage station. The next section summarizes input data for determining short-circuit resistance and design of calculation of short-circuit conditions according to IEC 60865-1. Then I list individual devices and their parameters, which must be taken into account when monitoring effects of short …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Identifikátor: 40458

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TAUSEK, Karel. Výpočet zkratové odolnosti v rozvodnách VVN. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická