Bc. Ľuboš FALÁT

Diplomová práce

Detekce hran v obrazech - srovnávací studie

Edge detection - comparative survey
Abstract:
This thesis deals with analysis and comparison of the most popular methods of performance evaluation of edge detection techniques. At the beginning of the thesis, basic terms regarding this topic together with the edge detection process itself and its main algorithms are explained. Methods of performance evaluation are divided and analyzed based on the fact whether the real edge image is provided or …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá analýzou a porovnaním najznámejších metód hodnotenia kvality detekcie hrán a hranových detektorov. Na začiatku práce sú vysvetlené základné pojmy do tejto problematiky spolu so samotný procesom detekcie hrán a jeho hlavnými algoritmami. Metódy hodnotenia kvality sú rozdelené a analyzované na základe toho, či skutočný hranový obraz je známy alebo nie. Pre úspešné pochopenie sú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Petra Hoďáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FALÁT, Ľuboš. Detekce hran v obrazech - srovnávací studie. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná matematika

Práce na příbuzné téma