Mgr. Bc. Martin FLUKSA

Diplomová práce

Využití testů na producentech pro hodnocení toxicity látek

Evaluation of toxicity materials by using tests on producers
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití testu inhibice růstu okřehku Lemna minor pro hodnocení toxicity syntetických barviv a vzorků kontaminovaných vod. Metodikou inhibice růstu Lemna minor byly toxické účinky hodnoceny u těchto syntetických barviv: Remazol Brilliant Blue R, Disperse Blue 3, Methylene Blue, Reactive Orange 16 a také u odpadního vzorku směsi syntetických barviv. Dále byly metodikou …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the possibility of usage of the growth inhibition test with duckweed Lemna minor for the assesment of toxicity synthetic dyes and samples in contaminated water. The methodics of the growth inhibition test with Lemna minor were toxic effects evaluated by these synthetic dyes: Remazol Brilliant Blue R, Disperse Blue 3, Methylene Blue, Reactive Orange 16 as well as the waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLUKSA, Martin. Využití testů na producentech pro hodnocení toxicity látek. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta