Mgr. Bc. Martin FLUKSA

Master's thesis

Využití testů na producentech pro hodnocení toxicity látek

Evaluation of toxicity materials by using tests on producers
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití testu inhibice růstu okřehku Lemna minor pro hodnocení toxicity syntetických barviv a vzorků kontaminovaných vod. Metodikou inhibice růstu Lemna minor byly toxické účinky hodnoceny u těchto syntetických barviv: Remazol Brilliant Blue R, Disperse Blue 3, Methylene Blue, Reactive Orange 16 a také u odpadního vzorku směsi syntetických barviv. Dále byly metodikou …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the possibility of usage of the growth inhibition test with duckweed Lemna minor for the assesment of toxicity synthetic dyes and samples in contaminated water. The methodics of the growth inhibition test with Lemna minor were toxic effects evaluated by these synthetic dyes: Remazol Brilliant Blue R, Disperse Blue 3, Methylene Blue, Reactive Orange 16 as well as the waste …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FLUKSA, Martin. Využití testů na producentech pro hodnocení toxicity látek. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta