Mgr. Luděk Matyska

Bachelor's thesis

Simulation of Optical Aberrations in Confocal Microscopy

Simulation of Optical Aberrations in Confocal Microscopy
Abstract:
V této práci se zabýváme nejproblémovějšími optickými aberacemi a problémy přenosu signálu v konfokální mikroskopii. Práce popisuje simulační balíček CytoPacq s důrazem na přenos signálu a jak jsou simulované popsané aberace. Navrhujeme metodu na měření nerovnoměrného osvitu skutečných fluorescentních vzorků s mikro kuličkami. Naměřené funkce jsou pak použity k simulaci nerovnoměrného osvitu. Dále …more
Abstract:
We consider the most problematic optical aberrations and signal transmission problems in confocal microscopy. The thesis describes the simulation toolbox CytoPacq with focus on singal transmission and how the described aberration are simulated. We design method to measure uneven illumination of real fluorescent samples containing micro spheres. The measured functions are then used this to simulate …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Skalický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Mathematical Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.