Kristýna KOĎOUSKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s pregestačním diabetes mellitus

The nursing process of pregnant woman with pregestational diabetes mellitus
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění diabetes mellitus, který u ženy vznikl již před těhotenstvím. Tento diabetes mellitus je rozdělen do dvou skupin - I. a II. typu. Incidence tohoto onemocnění výrazně stoupá, a nejen v těhotenství přináší zdravotní rizika. Komplikace se mohou vyskytnout u matky i u plodu. Zdravotnický personál by měl být řádně informován o tomto onemocnění, jelikož …více
Abstract:
The bachelor thesis looks at the issue of diabetes mellitus, which started before woman pregnancy. This diabetes mellitus is divided into two groups - I. and II. type. The incidence of this disease increases significantly, and brings health risks not only during pregnancy. Complications may occur in both the mother and the fetus. Medical staff should be properly informed about this condition as medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOĎOUSKOVÁ, Kristýna. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s pregestačním diabetes mellitus. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta