Theses 

Využití hodnotících nástrojů při posuzování změn u žen v klimakteriu – Tereza KABEŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Tereza KABEŠOVÁ

Bakalářská práce

Využití hodnotících nástrojů při posuzování změn u žen v klimakteriu

The use of evaluation tools for the assessement of changes in climacteric women

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na klimakterické obtíže a možnosti jejich objektivizace. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se zabývá charakteristikou klimakteria a s ním spojenými klinickými projevy. Dále se zabývá diagnostikou a možnostmi objektivizace klimakterického syndromu a možnostmi léčby. Druhou, empirickou část tvoří kvantitativní výzkum, který zjišťuje, zda se dva použité standardizované dotazníky pro objektivizaci klimakterických obtíží mezi sebou shodují, či nikoliv. Průzkum byl realizován pomocí dotazníku, rozdaného ženám ve věku 40-65 let. Tyto ženy byly následně rozděleny do dvou skupin na ženy, co menopauzu ještě neprodělaly a ženy po menopauze.

Abstract: The Bachelor thesis is focused on menopausal symptoms and rating these symptoms with instruments relevant for women in their menopausal transition. The Bachelor thesis is divided into two parts. The first, theoretical part deals with the characteristics of the climacterium and with its associated symptoms. It further concerns diagnostics, objectification of the climacteric syndrome and his treatments. The second, empirical part constitutes of a quantitative survey which inquires whether or not the two standardized questionnaires used for the objectification of climacteric issues correspond with each other. The research was conducted using a questionnaire which was completed by women of the ages 40 -65 years. These women were subsequently split into two groups, premenepausal and postmenopausal.

Klíčová slova: klimakterium, menopauza klimakterický syndrom, Kuppermanův index, Menopause Rating Scale.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

KABEŠOVÁ, Tereza. Využití hodnotících nástrojů při posuzování změn u žen v klimakteriu. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:52, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz