Bc. Petra Willerthová

Master's thesis

Malířka Hermína Henychová. Vliv tradicionalistické krajinářské školy Aloise Kalvody na druhořadé lokální umělce

Painter Hermína Henychová. The influence of the Alois Kalvoda's school of traditionalist landscape painting on the second-rate local artists
Abstract:
Diplomová práce se zabývá osobností Aloise Kalvody jako učitele a dobovým fenoménem jeho soukromé malířské školy v Běhařově. Začátek práce je zaměřen na tradiční postupy výuky krajinomalby na Akademii výtvarných umění v Praze, především na období spjaté s Juliem Mařákem, který zásadně zformoval Kalvodovo smýšlení. Další část je věnována samotnému Kalvodovi a jeho žákům, jak na jeho výuku vzpomínali …more
Abstract:
The thesis deals with Alois Kalvoda’s personality as a teacher and the contemporary phenomenon of his private school of painting in Běhařov. The first part of the thesis is focused on the traditional methods of teaching landscape painting at the Academy of Fine Arts in Prague, especially in the period that is associated with Julius Mařák, who significantly influenced Kalvoda’s thinking. The next part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta