Bc. Adéla Stloukalová

Diplomová práce

Srovnání obnovy lesa po větrné kalamitě v lese pasečném a nepasečném v podmínkách Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny

Comparison of forest regeneration after wind disturbance between even–age forest and uneven–age forest in the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá obnovou lesa po kalamitě. Cílem bylo analyzovat rozdíly ve stavu obnovy v lese pasečném, nepasečném a přírodní rezervaci. Vybrané kalamitní plochy vznikly při větrné kalamitě Antonín v roce 2010 na majetku Školního lesního podniku Masarykova lesa Křtiny. Sběr dat proběhl v roce 2020. V podrobném šetření byl zjišťován počet jedinců obnovy (ks/ha), druh dřeviny a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with forest regeneration after wind disturbace. The aim of the thesis was detect, if exist differences of regenetarion state in pasečný, napasečný forest and natural reserve. Selected areas devastated by wind caused by the wind disturbance Antonín in 2010 on the property of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny. Data was collected in year 2020. The number of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta