Natálie Baranová

Bakalářská práce

Vliv strany AKP a R. T. Erdoğana na Turecko v letech 2002-2018

The influence of AKP and Recepa Tayyipa Erdoğan on Turkey in 2002-2018
Anotace:
BARANOVÁ, N. Vliv AKP a Recepa Tayyipa Erdoğana na Turecko v letech 2002–2018. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) spolu s R. T. Erdoğanem na Turecko v uvedených letech. Přesněji pak zjištěním toho, k jakému typu autoritativního režimu se podle J. J. Linze kvůli jejich vlivu Turecko přiblížilo. V bakalářské …více
Abstract:
BARANOVÁ, N. The influence of AKP and Recepa Tayyipa Erdoğan on Turkey in 2002-2018. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2022. This bachelor’s thesis focuses on the influence of the Justice and Development Party (AKP) with R.T. Erdoğan on Turkey in mentioned years. Primarily than analysis, to which type of authoritarian regime defined by J.J. Linz Turkey came closer. The author in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2024
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
  • Oponent: Eva Taterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií