Bc. Stanislava Mičíková

Diplomová práce

Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství města Uherský Brod

The Legal and Economic Aspects of Waste Management of the municipality of Uherský Brod
Anotace:
Diplomová práce na téma Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství města Uherský Brod se dělí na dvě hlavní části - teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá právem a životním prostředím, vysvětluje vývoj ekologické politiky ve světě, v Evropské unii a v České republice. Dále zahrnuje také rozbor legislativy působící v oblasti nakládání s odpady a zaměřuje se i na oblast …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is The Legal and Economic Aspects of Waste Management of the Municipality of Uherský Brod and it is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the legal system and environment. It explains the develop-ment of the environmental policy in the world, in the European Union and in the Czech Republic. It includes analysis of the relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mičíková, Stanislava. Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství města Uherský Brod. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe