Bc. Stanislava Mičíková

Master's thesis

Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství města Uherský Brod

The Legal and Economic Aspects of Waste Management of the municipality of Uherský Brod
Abstract:
Diplomová práce na téma Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství města Uherský Brod se dělí na dvě hlavní části - teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá právem a životním prostředím, vysvětluje vývoj ekologické politiky ve světě, v Evropské unii a v České republice. Dále zahrnuje také rozbor legislativy působící v oblasti nakládání s odpady a zaměřuje se i na oblast …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis is The Legal and Economic Aspects of Waste Management of the Municipality of Uherský Brod and it is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the legal system and environment. It explains the develop-ment of the environmental policy in the world, in the European Union and in the Czech Republic. It includes analysis of the relevant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mičíková, Stanislava. Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství města Uherský Brod. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe