Bc. David ALMER

Diplomová práce

Průchodnost hranice jako fenomén ovlivňující identitu obyvatel v pohraniční oblasti se zaměřením na Domažlicko ? srovnání období před rokem 1989 a po něm

Throughput border as a phenomenon affecting the identity of population in the border area, focusing on Domažlicko - comparison of the periods before 1989 and after
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá vlivem hranice na identitu obyvatel. Byly stanoveny 3 cíle - popis změn hranice v souvislosti se změnani v roce 1989, vstupu do EU v roce 2004 a vstupu do Schengenského prostoru v roce 2007. Prozkoumat vliv změn hranice na identitu obyvatel. Závěry přispět do problematiky hranice. Všechny cíle byly splněny. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a výzkumnou, která ověřila …více
Abstract:
This thesis concerns the influence of boundaries on the identity of residents. Three objectives were set - describe the nature of change in relation to boundary changes in 1989, joining the EU in 2004 and joining the Schengen area in 2007. Explore the influence of boundary changes on the identity of the population. Contribute their findings to the problems of the border. All targets were met. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALMER, David. Průchodnost hranice jako fenomén ovlivňující identitu obyvatel v pohraniční oblasti se zaměřením na Domažlicko ? srovnání období před rokem 1989 a po něm. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Základy společenských věd-Geografie