Bc. Iveta LULKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení implementace e-learningu do výuky na vysoké škole

Evaluation of e-learning implementation to education at universities
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem ?Hodnocení implementace e-learningu do výuky na vysoké škole? se věnuje tématu zavádění moderních technologií do vzdělávání, kterým se v současnosti zabývá většina českých vysokých škol, protože je nesporné, že vstup nových technologií do vzdělávání významně ovlivňuje celý průběh vzdělávacího procesu. Autorka si stanovila tři cíle diplomové práce: získat a následně statisticky …více
Abstract:
Diploma thesis with title ?Evaluation of E-learning Implementation to the Education at the University? concerns the subject of modern technologies loading to the education because it is necessary that entrance of new technologies to the education notably influence the whole course of educational process. In introduction three diploma thesis aims were given: to obtain and subsequently to evaluate statistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LULKOVÁ, Iveta. Hodnocení implementace e-learningu do výuky na vysoké škole. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace