Bc. Jan Seknička

Master's thesis

Srovnání daňových politik a jejich vliv na konkurenceschopnost ve vybraných zemích EU

Comparison of tax policies and their impact on competitiveness in selected EU countries
Abstract:
Cílem diplomové práce je srovnání daňových politik a jejich vliv na konkurenceschopnost ve vybraných zemích Evropské unie. První kapitola obsahuje definici konkurenceschopnosti, vliv daní na makroekonomické veličiny, ukazatele daňového zatížení a daňové pobídky. Následující kapitola popisuje jednotlivé daně a daňové systémy České republiky, Polska a Slovenska. Třetí kapitola zahrnuje srovnání daňového …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the comparison of tax policies and their impact on competitiveness in selected countries of the European Union. The first chapter contains a definition of competitiveness, impact of taxes on macroeconomic variables, indicators of tax burden and tax incentives. The following chapter explains individual types of taxes and tax systems of the Czech Republic, Poland and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2015
  • Supervisor: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Reader: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy