Barbora Polcarová

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace na sociálních sítích vybraného podniku

Analysis of Marketing Communication on Social Media Networks
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace na sociálních sítích značky youngprimitive. Teoretická část se zabývá marketingovou komunikací, sociálními sítěmi a procesem tvorby marketingové komunikace. V praktické části je pomocí komparace s teoretickými poznatky, s marketingovou komunikací konkurence a s výsledky dotazníkového šetření provedena analýza stávající marketingové …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with marketing communication on social media networks analysis of the brand youngprimitive. The theoretical part is focused on marketing communication, social media networks and marketing communication process. The practical part analyses the current marketing communication of the brand using comparison with theoretical framework, marketing communication of competitors and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta