Mgr. Klára Mikulášková

Bakalářská práce

Rodina pečující o dítě s tělesným postižením

The family taking care of a child with physical disability
Anotace:
Název bakalářské práce je „Rodina pečující o dítě s tělesným postižením“. Je zaměřena na tyto rodiny a jejich okolí. Práce obsahuje tři kapitoly. První a druhá kapitola jsou teoretické a třetí je kapitolou výzkumnou. Každá z kapitol obsahuje čtyři podkapitoly. První teoretická kapitola charakterizuje zdravotní postižení, která se objevují u dětí ve výzkumné části. Jedná se o mozkovou obrnu, mentální …více
Abstract:
The Bachelor‘s thesis is called „The family taking care of a child with physical impairment“. It is focused on these families and their surroundings. The work contains three chapters. The first and second chapters are theoretical and the third chapter is research one. Each of the chapters includes four sections. The first theoretical chapter describes health impairments which occur by children in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta