Dominika BENDOVÁ

Bachelor's thesis

Intervenční pohybový program pro ženy s využitím chůze naboso

Intervention motion program for women using walking barefoot.
Anotácia:
Cílem bakalářské práce byl návrh intervenčního pohybového programu s využitím chůze naboso a ověření rozvoje rovnovážných schopností testovaných žen. Ženy obecně často nosí nevhodnou vysokou či úzkou obuv, která má neblahý vliv nejen na rovnováhu ale také zkracování svalových partií, deformaci nožní klenby a prstů a další onemocnění pohybového systému. Pro výzkum bylo 20 žen rozděleno do experimentální …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to the design of an Interventional movement program using barefoot walking and verifying the progress of the equilibrium abilities of the tested women. Because of research, 20 women were divided into experimental and control groups. In general, women often wear unsuitable high or narrow shoes, which has a detrimental effect not only on the balance but also on shortening …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENDOVÁ, Dominika. Intervenční pohybový program pro ženy s využitím chůze naboso. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 64f1it 64f1it/2
11. 7. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 7. 2019
Bulanova, L.
12. 7. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.