Bc. Markéta KNOP-KOSTKOVÁ

Diplomová práce

La position et les particularités du français dans les anciennes colonies belges

Position and form of French language in former belgian colonies
Abstract:
The thesis "The position and form of the French language in former Belgian colonies" tries to map the current position of French in this area, highlight the growing influence of English and local languages and lead the reader to think about the future of French in this region. The thesis also presents some pecularities of local French.
Abstract:
Diplomová práce "Postavení a podoba francouzštiny v bývalých belgických koloniích" se snaží zmapovat současné postavení francouzštiny na daném území, upozornit na vzrůstající vliv angličtiny a místních jazyků a dovést čtenáře k zamyšlení nad budoucností francouzštiny v tomto regionu. V práci jsou uvedeny také některé zvláštnosti místní francouzštiny.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
 • Vedoucí: Doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNOP-KOSTKOVÁ, Markéta. La position et les particularités du français dans les anciennes colonies belges. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 64he4m 64he4m/2
24. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
21. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.