Bc. Irina Novozhilova

Bachelor's thesis

Analýza webové stránky „Kudy z nudy“

Analysis of website "Kudy z nudy"
Abstract:
Novozhilova, Irina. Analýza webové stránky “Kudy z Nudy“. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha 2014. 54 strany. Bakalářská práce je věnována tématu, které je bezesporu nesmírně důležité v současné době; jedná se o analýzu webových stránek. V rámci dané práce byly vybrány stránky www.kudyznudy.cz, což jsou webové stránky zřízené a spravované organizací CzechTourism zabývající se propagací …more
Abstract:
The thesis is dedicated to the topic, which is now days undoubtedly extremely important. It is website analysis. It was chosen www.kudyznudy.cz for the research, which are websites set up and run CzechTourism organizations involved in the promotion of tourism in the Czech Republic. The main aim is to develop proposals to improve for www.kudyznudy.cz in order to attract not only Czech tourists but also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Miloš Sobek
  • Reader: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication in the Service Industry