Theses 

Analýza webové stránky „Kudy z nudy“ – Bc. Irina Novozhilova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách

Bc. Irina Novozhilova

Bakalářská práce

Analýza webové stránky „Kudy z nudy“

Analysis of website "Kudy z nudy"

Anotace: Novozhilova, Irina. Analýza webové stránky “Kudy z Nudy“. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha 2014. 54 strany. Bakalářská práce je věnována tématu, které je bezesporu nesmírně důležité v současné době; jedná se o analýzu webových stránek. V rámci dané práce byly vybrány stránky www.kudyznudy.cz, což jsou webové stránky zřízené a spravované organizací CzechTourism zabývající se propagací cestovního ruchu v České republice. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení stránek www.kudyznudy.cz tak, aby tyto stránky lákaly nejen české turisty, ale i zahraniční. Ústřední hypotézou je následující: orientace na stránkách www.kudyznudy.cz je příliš složitá pro uživatele, který je poprvé navštívil, a v případě první návštěvy zabírá příliš mnoho času. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. V první části je vytvořen teoretický základ zkoumané problematiky. Ve druhé části je již středem pozornosti výzkum stránek a jejich porovnání se stránkami shodného obsahu.

Abstract: The thesis is dedicated to the topic, which is now days undoubtedly extremely important. It is website analysis. It was chosen www.kudyznudy.cz for the research, which are websites set up and run CzechTourism organizations involved in the promotion of tourism in the Czech Republic. The main aim is to develop proposals to improve for www.kudyznudy.cz in order to attract not only Czech tourists but also foreign. The central hypothesis is following: orientation on www.kudyznudy.cz is too complicated for the user who is visiting page for the first time, and for the first visit takes too much time. The work is divided into theoretical and practical parts. The first part is theoretical basis for the examined issue. The second part is focusing on the research and comparing the pages of the same content.

Klíčová slova: SEO, SEM, internet, cestovní ruch, propagace, kudyznudy.cz.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloš Sobek
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz