Ing. Daniel Matoška

Bakalářská práce

Podmínky pojištění hospodářských rizik

Conditions of economic insurance risk
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce přináší postupně pohled na jednotlivé etapy historického vývoje pojištění měst, obcí a průmyslu. Dále zachycuje vývoj právní úpravy majetkového pojištění v základním rámci a zhodnocuje vývoj a strukturu pojistného trhu v České republice, především členů ČAP v letech 2004 – 2008 prostřednictvím ukazatelů: předepsané pojistné, vyplacená pojistná plnění a škodovost. V této …více
Abstract:
This thesis gradually reviews individual phases of the historical development of the city, community and industry insurance. Furthermore it covers the development of the legal regulations of the property insurance in its general form and by means of indicators such as regulated premium, insurance performance and burden of losses evaluates the development and structure of the insurance market in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Jaroslava Tůmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní