Štěpán VELE

Bachelor's thesis

Příprava projektu kooperativní dovednosti a klima třídy ve výuce pohybových her

Project preparation cooperative skills and class climate in the kinetic games education
Abstract:
V předložené bakalářské práci popisujeme veškeré skutečnosti, které byly rozhodné při přípravě a s ní spojených činnostech projektu rozvoje kooperativních dovedností a klimatu třídy ve výuce pohybových her. Tento projekt se zabývá využitím vybraných pohybových her v hodinách školní tělesné výchovy s cílem ověřit účinky vyučování orientovaného na rozvoj kooperativních dovedností a tudíž i …more
Abstract:
In this bachelor work we describe to all facts, there were important for the preparation of the project of cooperative skills and class climate in the kinetic games education Our project is concerned with usage of specific kinetic games in lessons of physical training at school. This research should verify if the usage of chosen kinetic games can improve the students ability of cooperation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 12. 2008
  • Supervisor: PaedDr. Ladislav Bláha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/