Kamila KADLECOVÁ

Diplomová práce

Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti

The protection of employees privacy on the workplace
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti. Toto téma je velmi široké a jeho úprava je obsažena v mnoha právních předpisech. Práce vychází především ze zákoníku práce a zákona o ochraně osobních údajů. V úvodu práce je stručně vymezen pojem soukromí a jeho historický vývoj. Jádrem práce je pak pojednání o soukromí v pracovněprávních vztazích, ochraně osobních …více
Abstract:
The thesis is focused on the issues of protection of employees privacy on the workplace. This subject is very extensive and its legislation is regulated by many laws. This thesis is mainly patterned on the Labour Code and the Personal data protection act. In the introduction is defined the term privacy a its historial progress. The crux of the matter is the privacy in labour-law relations, the protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Janák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLECOVÁ, Kamila. Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/