Bc. Radim Steller

Diplomová práce

Komparace sociálních systémů a služeb v České republice a Polsku v důchodové oblasti

Comparison of Social Systems and Services in the Czech Republic and Poland in the Pension Area
Anotace:
Cílem práce je komparace sociálního zabezpečení a systému důchodů v České republice a Polsku. Ke zpracování diplomové práce jsou využita data z veřejně dostupných zdrojů a databází. V úvodní části diplomové práce jsou analyzovány systémy sociálního zabezpečení v obou vybraných zemích se zaměřením na důchodovou politiku obou států. V praktické části je provedena komparace obou systémů v oblasti důchodů …více
Abstract:
The aim of the thesis is a comparison of social security arrangements and pension schemes in the Czech Republic and Poland. Publicly available resources and databases are used for data processing in this thesis. Systems of social security in both mentioned countries with the focus on pension policy are analysed in the introductory part. Comparation of both systems in the area of pension is performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/aw01u/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné