Klára Frolíková

Bachelor's thesis

Nácvik čtecích strategií při přípravě na jazykovou zkoušku Cambridge Preliminary English Test (PET).

Abstract:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá nácvikem čtecích strategií a dovedností při přípravě na celosvětově uznávanou zkoušku z angličtiny Cambridge Preliminary English Test (PET). Teoretická část práce začíná kapitolou o druzích testů a testování a struktuře zkoušky PET. Následují kapitoly popisující čtecí dovednosti včetně modelů čtení, druhů čtení a čtecích strategií a kapitoly zaměřené na testování …more
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with learning reading strategies and reading skills for the worldwide recognized English language exam of Cambridge Preliminary English Test (PET). The theoretical part begins with a chapter about test types and testing and the PET exam structure. It is followed by chapters describing reading skills including reading strategies and reading subskills and a chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2014
  • Supervisor: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Reader: PhDr. Helena Linková, Dip.RSA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College