Klára Frolíková

Bakalářská práce

Nácvik čtecích strategií při přípravě na jazykovou zkoušku Cambridge Preliminary English Test (PET).

Anotace:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá nácvikem čtecích strategií a dovedností při přípravě na celosvětově uznávanou zkoušku z angličtiny Cambridge Preliminary English Test (PET). Teoretická část práce začíná kapitolou o druzích testů a testování a struktuře zkoušky PET. Následují kapitoly popisující čtecí dovednosti včetně modelů čtení, druhů čtení a čtecích strategií a kapitoly zaměřené na testování …více
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with learning reading strategies and reading skills for the worldwide recognized English language exam of Cambridge Preliminary English Test (PET). The theoretical part begins with a chapter about test types and testing and the PET exam structure. It is followed by chapters describing reading skills including reading strategies and reading subskills and a chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Oponent: PhDr. Helena Linková, Dip.RSA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College