Bc. Dana Macáková

Diplomová práce

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management - how to effectively manage for the purpose of achieving results
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem Leadershipu a Managementu – jak efektivně řídit za dosahováním výsledků. V teoretické části je uvedena hlavní podstata leadershipu, jak je vnímán ve srovnání s managementem. Příkladem jsou uvedeni významní leadeři, kteří svým působením ovlivnili svět. Nejsou opomenuty ani nové trendy v leadershipu, které mají vliv na dosažení úspěchu v organizacích. V praktické části …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the importance of leadership and management - how to effectively manage the achievement of results. In the theoretical part, the main essence of leadership is perceived as compared to management. An example of this is the significant leaders who have influenced the world by their influence. Even new trends in leadership that have an impact on success in organizations are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma