Bc. Katarína Harcsová

Bakalářská práce

Firemní kultura a nadnárodní firmy

Corporate culture and multinational companies
Abstract:
Bachelor´s Thesis analyzes corporate culture and multinational companies. In theoretical part of Bachelor´s Thesis there are defined terms as culture, corporate culture, its genesis, elements, formation and functions. In this part I am also analyzing intern communication, its resources and tools. Attention is given to multinational companies and its effects on companies in Czech Republic as well. Objective …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá firemnou kultúrou a nadnárodnými spoločnosťami. V teoretickej časti bakalárskej práce sú definové pojmy ako kultúra, firemná kultúra, jej vznik, prvky, formovanie a funkcie. V tejto časti sa taktiež venujem internej komunikácii, jej prostriedkom a nástrojom. Pozornosť je tiež venovaná nadnárodným spoločnostiam a ich vplyvom na spoločnosti v Českej republike. Cieľom bakalárskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní