Olga Kyvalská

Bakalářská práce

Metody zkoušení vlastností tvarových žárovzdorných keramických výrobků

Methods for the testing of the properties of shaped refractory materials
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, které jsou zaměřeny na žárovzdorné keramické materiály. V první kapitole je zpracováno rozdělení žárovzdorných keramických materiálů podle mezinárodních norem, které byly převzaty do soustavy ČSN. Je zde uvedena jejich klasifikace podle chemického a mineralogického složení. Druhá kapitola je zaměřena na vlastnosti žárovzdorných materiálů a stanovení těchto …více
Abstract:
The thesis, comprising three parts, deals with refractory ceramics. The first chapter outlines the classification of refractory ceramic materials according to international standards that have been incorporated into our system of standards, i.e. the ČSN. This chapter gives the refraktory materials classification according to the chemical and mineralogical composition. The second chapter focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Jozef Vlček
  • Oponent: Miroslava Klárová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava