Bc. Jan Voříšek, BSBA

Diplomová práce

Leadership a management v České filharmonii

Leadership and management in Czech Philharmonic
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika leadershipu a managementu v České filharmonii a její vývoj v letech 2011 až 2016. Cílem diplomové práce je definovat kroky, které podnikl nový management České filharmonie po nástupu do funkce v roce 2011. Předmětem práce je analýza těchto kroků a jejich dopadu na fungování, finanční situaci a značku této instituce. Dále je v práci rozebírán leadership a jeho …více
Abstract:
The dissertation deals with the issue of leadership and management in Czech Philharmonic and the development of the institution in the period of 2011 and 2016. The aim is to define the actions made by the new management which was appointed in 2011, analyze these actions and their impact on operating, financial situation and brand of the institution. Furthermore, the aim of the dissertation is the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní