Bc. Jana Vytopilová

Master's thesis

The Themes of Duels and Honour in the Selected Works of Rafael Sabatini

The Themes of Duels and Honour in the Selected Works of Rafael Sabatini
Anotácia:
Rozbor témat duelů a cti ve vybraných dílech Rafaela Sabatiniho pod názvy Mořský luňák (1915), Scaramouche (1921) a Odysea kapitána Blooda (1922), které jsou považovány za Sabatiniho nejúspěšnější historické romány. Práce bude používat srovnání se záznamy opravdových duelů bojovaných v obdobích, v kterých jsou romány zasazeny, aby zjistila význam sociálních a morálních implikací rolí, které duely v …viac
Abstract:
An analysis of the themes of duels and honour in the selected works of Rafael Sabatini, namely The Sea-Hawk (1915), Scaramouche (1921) and Captain Blood (1922), which are considered Sabatini's most successful historical novels. The paper will use comparison to the records of real duels fought in the time periods the novels are set in to delve into the significance of social and moral implications of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedúci: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.