Bc. Lucie Voborná

Master's thesis

Metodika 3A při analýze výuky ve výtvarné výchově

The 3A procedure in analysing art education instruction
Anotácia:
Diplomová práce „Metodika 3A při analýze výuky ve výtvarné výchově“ se zabývá analýzou výukových situací výtvarné výchovy, hodnocením jejich kvality a odhalováním didaktických formalismů. Navazuje na aktuální výzkumnou snahu o efektivní propojení vzdělávací teorie a praxe. Neustálý rozvoj a zdokonalování metodologie dal podnět pro vytvoření metodiky 3A. Jejím cílem je na základě konceptové analýzy …viac
Abstract:
The diploma thesis "The 3A procedure in analysing art education instruction" deals with analysis of the instructional situations of art education, evaluation of their quality and detection of didactic formalisms. It builds on current research effort of effective linking of educational theory and practice. Continuous development and improvement of methodology have given a stimulus for the creation of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedúci: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta