Bc. Zdenka Broušková

Diplomová práce

Dospělý návštěvník jako cílová skupina edukační činnosti muzea

Adult visitors as a focus group of museum educational activities
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou vzdělávání dospělých v muzeu. Jejím cílem je na základě průzkumů obou zúčastněných stran nabídnout východiska pro zdokonalení vzdělávací činnosti muzeí směrem k dospělému návštěvníkovi.
Abstract:
This thesis deals with the question of adult education at the museum. Its aim is based on surveys of museums and adult visitors to offer a starting point for improving the educational activities of museums toward adult visitors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavla Vykoupilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie