Bc. Šárka Abíková

Master's thesis

Podniková kultura při změně vlastníka podniku

Corporate culture in case of change of the owner
Anotácia:
Cílem diplomové práce je identifikovat podnikovou kulturu vybraného podniku a navrhnout způsob formování podnikové kultury po změně vlastníka podniku. Teoretická část se věnuje kultuře a podnikové kultuře, teorii fúzí a akviziví a změnou podnikové kultury. Praktická část se zabývá situací po převzetí podnikového sektoru Motorola Solutions společností Zebra Technologies. Pomocí dotazníkového šetření …viac
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to identify corporate culture in a selected company and propose the way of forming the corporate culture in case of change of the owner. The theoretical part covers culture, corporate culture, theory of mergers and acquisitions and the change of corporate culture. The practical part is focused on the state of affairs of Motorola Solutions enterprise business after …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta