Karolína Kováčová

Bakalářská práce

Vnímání kvality života seniorů před a po operaci katarakty

The quality of life of seniors before and after cataract surgery
Anotace:
Tématem práce je "Vnímání kvality života seniorů před a po operaci katarakty". Cílem práce je popsat kataraktu jako celek, dále se zabývat jejím dělením, komplikacemi. Je zde zmíněn humanitární program MEDEVAC včetně tzv. Kataraktových škol. V neposlední řadě je zde definována kvalita života.
Abstract:
The theme of thesis is "The quality of life of seniors before and after cataract surgery". The theoretical part is focused on definiton of cataract, complications after surgery. The next is MEDEVAC with Cataract schools.In the end is quality of life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ilona Holubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kováčová, Karolína. Vnímání kvality života seniorů před a po operaci katarakty. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií